Nieuws

Zomerprogramma Roosendaal 2020

In opdracht van de gemeente Roosendaal heeft WijZijn Roosendaal het activiteitenaanbod in de gemeente in kaart gebracht. De gaten in het aanbod hebben we gevuld met extra activiteiten. Omdat veel inwoners niet op vakantie gaan vanwege de coronacrisis, is de vraag naar activiteiten in eigen buurt of wijk groot.

Activiteiten in de gemeente Roosendaal

Voor alle leeftijden, op vele plekken in de stad en omringende dorpen zijn leuke, sportieve en gezellige activiteiten – uiteraard alles volgens de RIVM-richtlijnen. Het complete aanbod is onder de naam Zomerprogramma 2020 gerangschikt op datum, doelgroep, tijd, plek en eventueel prijs. Aan de uitvoering van het zomerprogramma werken mee: de gemeente Roosendaal, buurt- en wijkplatformen, besturen van buurt/wijkcentra, SSNB, De Stamtafels, Fameus, Cultuurcompaan, Alwel, Aleco, de wijkagenten, buurpreventie en vele vrijwilligers.

en buurtpreventie

Input bewoners

Bewoners die zelf een leuke vakantieactiviteit bedenken voor hun straat of wijk krijgen een helpende hand van de gemeente Roosendaal. Initiatieven die bijdragen aan samenhang en verbondenheid komen in aanmerking voor maximaal 100 euro ondersteuning. De vouchers worden uitgegeven via de opbouwwerkers van WijZijn Roosendaal. Lees meer

LET OP: Door de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus is er in samenspraak met de gemeente Roosendaal besloten om aankomende bijeenkomsten met de BuurTent te annuleren. Zodra de situatie zich hier weer voor leent, organiseren we de BuurTent opnieuw in uw wijk. 

Bekijk het zomerprogramma

Stel uw vraag