Nieuws

WijZijn ook na 2019 belangrijk voor inwoners van Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roosendaal heeft op 31 oktober bekend gemaakt welke organisaties meerjarige subsidies krijgen voor onderdelen van het welzijnswerk. Op het onderdeel ‘vrijwilligersondersteuning’ na heeft onze organisatie alle ingediende subsidieaanvragen gegund gekregen. 

Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de gemeente Roosendaal heeft in onze dienstverlening en zetten ons ook na 31 december met kennis en passie in om het verschil te maken voor de inwoners van Roosendaal op het gebied van

  • opbouwwerk
  • vrijwillige ondersteuning en dienstverlening
  • inloopvoorzieningen, ontmoeting en lotgenotencontact
  • inwonersondersteuning 18+
  • ambulant jongerenwerk

Ondanks het besluit dat we geen subsidie meer krijgen voor vrijwilligersondersteuning kunnen de vele bij ons aangesloten vrijwilligers op onze steun blijven rekenen. Immers, dat we onze werkzaamheden voor de inwoners van de gemeente Roosendaal in 2020 kunnen voortzetten, hebben we te danken aan hen, aan onze medewerkers en aan onze samenwerkingspartners. Onze slogan “Samen krijgen we meer voor elkaar” is actueler dan ooit!

Stel uw vraag