Nieuws

Uitnodiging inspiratieavond buddyproject tegen armoede

In de strijd tegen armoede start de gemeente Roosendaal een buddyproject naar het voorbeeld van het Antwerpse ArmenTekort. In dit project worden vrijwilligers opgeleid om buddy te zijn voor iemand die te kampen heeft met armoedeproblematiek. Een buddy levert een bijdrage om iemands leven duurzaam te veranderen.

Op maandag 28 januari vindt er om 19.30 uur een inspiratieavond plaats voor geïnteresseerden. Of je nu buddy wilt worden of op een andere manier betrokken wilt zijn: iedereen is welkom.

Aanmelden voor de inspiratieavond kan via de website van de Roosendaalse Uitdaging, de trekker van dit project in Roosendaal. Hier staat ook meer informatie over het project. De locatie voor de inspiratieavond volgt na aanmelding.

Stel uw vraag