Nieuws

Rustige jaarwisseling in Roosendaal door intensieve samenwerking

Vorig jaar kwam Roosendaal, in aanloop naar de jaarwisseling, regelmatig in het nieuws door ernstige vuurwerkoverlast, vernielingen en brandstichting. Met name in de wijk Langdonk liep dit hoog op. Dit jaar bleef het rustig. De gezamenlijke aanpak heeft gewerkt. Aan het woord Ad van de Vrede, opbouwwerker bij WijZijn Traverse Groep.

Broedplaats Langdonk

Samen met het wijkteam bestaande uit de wijkagent, medewerkers van de gemeente en Alwel, de wijkzuster, jongerenwerkers en een maatschappelijk werker lever ik een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk Langdonk. Wij komen regelmatig bij elkaar in de Broedplaats. Na de rellen vorige jaar zijn we, samen met burgemeester Han van Midden, in gesprek gegaan met buurtbewoners en jongeren. Daarnaast hebben we de Goede Herder kerk, die leegstond, samen met buurtbewoners ingericht als ontmoetingscentrum voor de wijk. De kerk is nu een plek waar mensen, van alle leeftijden, samen komen en elkaar kunnen helpen. Door met elkaar in contact te staan en het gesprek aan te gaan, ontstaat er meer begrip. Hiermee kunnen we escalaties, zoals vorig jaar rond de jaarwisseling, voorkomen omdat we eerder deze onrust signaleren.

Intensieve samenwerking

De gemeente, politie, BOA’s en het wijkteam hebben de afgelopen periode, rond de jaarwisseling, nauw samengewerkt. Er kwam een pakket met preventieve maatregelen, zoals voorlichting, jongerenactiviteiten en een vuurwerkmeldpunt. Volgens de burgemeester was Roosendaal afgelopen jaarwisseling één van de rustigere steden van Nederland. Daar zijn we allemaal trots op. De aanpak heeft gewerkt. Voor de toekomst is het van groot belang om in verbinding te blijven staan met bewoners en samen te werken aan de leefbaarheid in de wijken. Samen met mijn collega Judith van Gastel blijf ik mij hier in Langdonk voor inzetten.

Koffieinloop

Ook tijdens de lockdown kunnen buurtbewoners van maandag tot en met vrijdag terecht in de Broedplaats Langdonk. Er is dagelijks een koffieinloop. Mensen kunnen hier gezellig samen komen maar er is ook mogelijkheid om problemen voor te leggen en bijvoorbeeld in gesprek te gaan met een maatschappelijk werker.

Openingstijden:

Maandag : 10.00-12.00 uur 
Dinsdag : 10.00-16.00 uur
Woensdag : 10.00-16.00 uur
Donderdag : 10.00-16.00 uur
Vrijdag : 10.00-12.00 uur

 

Stel uw vraag