Nieuws

Ouderenmishandeling moet stoppen

Ouderenmishandeling is een probleem dat nog te weinig onderkend wordt in onze samenleving. Signalen bij ouderen zijn echter wel te herkennen. WijZijn maakt zich hard voor het terugdringen van ouderenmishandeling. Lees er hier meer over.

Eén op de twintig ouderen van 65 jaar en ouder heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Een slecht verzorgd uiterlijk, urinegeur, blauwe plekken op vreemde plaatsen, somberheid, lusteloosheid, angstig of schrikachtig gedrag: er zijn verschillende signalenen waaraan mishandeling te herkennen is. Ook kunnen plotselinge financiële problemen of een onderdanige houding duiden op een vorm van ouderenmishandeling.

Consultatieplatform Ouderenmishandeling
WijZijn wil dat ouderenmishandeling stopt en maakt zich hier hard voor. In West-Brabant nemen we deel aan het consultatieplatform Ouderenmishandeling en zitten deze ook voor. Onze partners zijn GGZ WNB, TanteLouise-Vivensis, TWB, Surplus, MEE en BWI Woensdrecht. De deelnemers bespreken de binnengekomen casussen aan de hand van de meldcode en kijken samen naar mogelijke acties en oplossingen. We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen en doen waar nodig aan deskundigheidsbevordering. Ook geven we meer bekendheid aan de onderwerpen ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

Neem contact op!
Wilt u meer informatie over ouderenmishandeling en de signalering ervan? Neem vrijblijvend contact op met Maureen Kalker, tel. 0164 - 23 70 56.

Stel uw vraag