Nieuws

Opening Taalpunt in Huis van de Westrand

Donderdag 7 september opende wethouder Hans Verbraak het Taalpunt, in het Huis van de Westrand, in Roosendaal. Dit deed hij in de Week van de Alfabetisering. 

 

Het Huis van de Westrand en het netwerk in de wijk vormen samen met WijZijn, Kellebeek College en Bibliotheek VANnU de drijvende kracht achter het Taalpunt, een concept van Stichting Lezen & Schrijven. 

Het Taalpunt geeft laaggeletterden informatie over trainingen en cursussen. Ook vrijwilligers kunnen er terecht. Met allerlei vragen, bijvoorbeeld over de begeleiding van taaloefengroepen, workshops digitale vaardigheden en leeskringen. Bij voldoende belangstelling kunnen ook  taaloefengroepen worden gevormd in het Huis van de Westrand.

Tijdens de opening waren er onder meer interviews met taalambassadeur Anita Ossewaarde en een aantal taalvrijwilligers. 

Stel uw vraag