Nieuws

Maatschappelijke opvang timmert aan de weg

De maatschappelijke opvang (MO) is op 1 oktober onderdeel geworden van WijZijn. De maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt aangeboden in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

De overname van de maatschappelijke opvang was voor WijZijn een logische stap. Samen met de gemeenten zijn we van mening dat dak- en thuislozen niet als een geïsoleerde groep moeten worden benaderd. Ze hebben dezelfde hulp- en ondersteuningsvragen als ieder ander.

Vangnet en preventie
Burgers die tijdelijk op straat komen te staan, kunnen gebruikmaken van ‘het vangnet’ dat bestaat uit nachtopvang en crisisopvang. Bij WijZijn gaan we stevig inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat we kunnen voorkomen dat mensen door het vangnet zakken en dak- of thuisloos worden. Ook willen we een betere doorstroom realiseren van de maatschappelijke opvang naar een eigen woning. Voor mensen die nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen, is begeleid wonen mogelijk.

Activering
Langdurig werkloze cliënten worden via activering geholpen om weer een dagstructuur en -ritme op te bouwen op het gebied van werk, activiteiten, ontspanning, sport en zingeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting SamenWerken in Bergen op Zoom. WijZijn is zich aan het voorbereiden om vanaf 2016 ook de opvang van jeugdige dak- en thuislozen te organiseren. Ook bij deze jonge doelgroep wordt ingezet op preventie en vroegsignalering, zoals het voorkomen van schooluitval, het toegankelijk maken van hulpbronnen en het activeren van de jongeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen? Neem dan contact op met Esther de Jongh, manager Maatschappelijke opvang bij WijZijn. U kunt haar bereiken via het e-mailadres esther.dejongh@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag