Nieuws

Jongeren helpen jongeren: start pilot Power2Us

Power2Us is er voor jongeren die geen plek hebben die ze ‘thuis’ kunnen noemen. Of die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben. Zij krijgen steun van jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. In ‘Power2Us’ helpen jongeren andere jongeren. Begin 2018 starten twee pilotgroepen, een in de regio Breda en een in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom.

Een Power2us-groep bestaat uit vijf tot vijftien deelnemers met dezelfde achtergrond. Zij komen regelmatig samen en vinden steun bij anderen. Deelnemers helpen elkaar om te doen waar ze goed in zijn. Ze stimuleren elkaar om hun doelen te bereiken. De groep krijgt ondersteuning van een Power2Us-groepsondersteuner. De groep beslist altijd zelf welke kant het opgaat: jongeren bepalen samen de koers.

Power2Us is een initiatief van GGD West-Brabant, Surplus Welzijn, Annahuis, SMO Breda, Wijzijn Traverse Groep en Stichting Red een Kind. Het is een nieuw ontwikkelde, groepsgerichte aanpak voor jongeren in Nederland, geïnspireerd op de succesvolle programma’s die Stichting Red een Kind in Rwanda inzet.  In Rwanda hebben we ervaren wat de (eigen) kracht van zelfsturende groepen kan zijn. Als een groep zelf de regie neemt, ontstaan grote successen.

De methodiek van ‘groepsempowerment’ is nu toepasbaar gemaakt voor dak- en thuisloze jongeren. Er is een eigen methodiek ontwikkeld,  en een aantal trainingen, waarbij gebruik is gemaakt van kennis en ervaring die is opgedaan in soortgelijke projecten in Rwanda, Glasgow en Rotterdam. Een belangrijk onderdeel van de methodiek is het sparen. De groep kiest een gemeenschappelijk doel en legt hiervoor geld opzij. Deelnemers kiezen zelf de hoogte van het bedrag en de frequentie.

De groepsondersteuner faciliteert de groep. Hij speelt in op de behoeften, maar is verder op de achtergrond aanwezig. De groep bepaalt zelf de inhoud en het tempo. In de groepen wordt gewerkt individuele doelen, maar ook aan groepsdoelen.

Bezoek onze Facebookpagina
Meld je direct aan
Of neem contact op: 
info@power2us.nl; of via 06-33219474 (Breda), 06-82046931 (Bergen op Zoom) of 06-12795583 (algemeen).

 

Stel uw vraag