Nieuws

Home Safety Check met project Brandveiligleven

Home Safety Checks  binnen de buurtpreventie

In de afgelopen jaren is er contact geweest tussen de brandweer en de buurtpreventieteams over het onderwerp brandveiligheid in de wijk. Enkele teams hebben een cursus gevolgd en zijn in hun wijk gestart met de Home Safety Checks (HSC). Er is nu een verandering in organisatie daarvan.

Sinds 1 januari is de gemeente Roosendaal gestart met een nieuw project: Brandveilig Leven Roosendaal. Binnen dit vrijwilligersproject draait het om het overdragen van de boodschap: wat kan men thuis doen om de kans op brand te verkleinen? Ook binnen dit project kan het zijn dat er in de toekomst vrijwilligers aan de slag gaan met de HSC.

Wat betekent dit voor de HSC’s  binnen de buurtpreventie?

Zoals recent nog is benadrukt, gaat de buurtpreventie terug naar de kern: horen zien en melden. Activiteiten op het gebied van brandveiligheid, zoals de HSC, behoren dus niet tot het vaste takenpakket van een buurtpreventieteam. Echter, een buurpreventieteam dat zich ook wil en kan inzetten voor de brandveiligheid in de wijk, wordt natuurlijk van harte aangemoedigd.Teams die op dit moment bezig zijn met de HSC’s , kunnen hier gewoon mee verder gaan. De communicatie hiervoor verloopt via de bekende medewerkers binnen de Brandweer (Marion van der Linden, Henk Viel). Nieuwe teams die zich namens de buurpreventie willen inzetten voor de Home Safety Checks kunnen zich hiervoor ook melden bij bovengenoemden.

Zelf ambassadeur worden?

Wil je niet vanuit de buurtpreventie aan de slag met de Home Safety Checks, maar wil je jezelf wel graag inzetten voor de brandveiligheid in jouw buurt? Dan ben je van harte welkom bij het Project Brandveilig Leven Roosendaal. Je kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van het project via brandveiligleven@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag