Nieuws

Bijeenkomst voor mantelzorgers van NAH-getroffenen in Roosendaal

Mantelzorg Roosendaal start - in samenwerking met de ‘Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl - regio Noord-Brabant’ een gespreksgroep voor mantelzorgers van NAH-getroffenen. Op 20 oktober zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal Marion den Boer een lezing geven over haar boek ‘We varen nu een andere koers’ en haar ervaring als mantelzorger. Na de lezing gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het verhaal en hun eigen ervaringen. De bijeenkomst vindt plaats bij Huize de Westrand in Roosendaal en start om 13.30 uur.

Doel: Naasten van getroffenen met NAH/Afasie de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een complexe aandoening die op allerlei manieren direct en langdurend invloed heeft. Hersenletsel verandert het leven van zowel getroffenen als naasten ingrijpend. Vaak helpt het om met anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten, van gedachten te wisselen. Naast dat er ruimte is voor het delen van de eigen ervaringen wordt er ook informatie over afasie verstrekt. NAH-ambassadeur(s) en gastsprekers vertellen over hun eigen ervaringen.

Voor wie?

Mantelzorgers in de gemeente Roosendaal die zorgen voor iemand met NAH/afasie

Begeleiding

Kitty Kiezenberg, mantelzorgconsulent Mantelzorg Roosendaal

Wanneer

Woensdag 20 oktober 2021 van 13.30 - 15.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 13.15 uur.

Locatie

Huize de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal

Aanmelden

Verplicht, uiterlijk 11 oktober a.s. via de aanmeldknop.

Stel uw vraag