Taalpunt Westrand

Bij het Taalpunt kan men terecht met iedere vraag over taal (lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden), men kan er informatie krijgen over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Het taalpunt is er voor laaggeletterden - allochtoon en autochtoon – maar ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er bijvoorbeeld terecht voor onderwijskundig advies of voor geschikt lesmateriaal voor hun cursisten.

Meer informatie


Adresgegevens

Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal

Iedere vrijdag van 9-11 uur,


Contactgegevens

Marij Rokx
E m.rokx@bibliotheekvannu.nl

Stel uw vraag