Wijkcentrum de Bergspil

Activiteiten die in Wijkcentrum De Bergspil plaatsvinden:


Aquarellen en Schilderen
Maandagmiddag 13.30-15.30 uur
Simone Muermans
T (06) 25 01 24 41
E simone.muermans@hotmail.com


Biljartvereniging 2000
Iedere donderdagmiddag van 13-17.00 uur in Wijkcentrum De Bergspil.
Jan van Geel
T (0165) 54 47 91
E vangeeljan@hotmail.com


Bingo
Iedere 1e woensdag van de maand van 13.30-16.00 uur.


Boekenkast/kinderzwerfboek
Mensen die hun boeken kwijt willen, kunnen die in de boekenkast zetten. Iedereen kan deze boeken lenen. Wel terugbrengen. Wij nemen geen encyclopedieën, woordenboeken en studieboeken aan.


Fit met Konings
Er zijn twee gymgroepen die zich bezighouden met het soepel houden van spieren en gewrichten door middel van lichte oefeningen. Ook voor mensen die niet meer zo lang kunnen staan behoort deze gymnastiekvorm tot de mogelijkheden. Veel oefeningen kunnen ook zittend gedaan worden.
Donderdagmorgen zijn er twee groepen van 9.30- 10.30 en van 10.30-11.30 uur.
Lysanne Konings
T (06) 48 41 34 47
E fitmetkonings@hotmail.com


The Fortitude
Fortitude is een hiphop-team onder leiding van Amanda Bogers.
Op de woensdagavond van 19-21 uur traint het team in De Bergspil voor wedstrijden. The Fortitude danst wedstrijden bij de dansorganisatie UDO in de categorie O18 Intermediate en bij de organisatie HipHop Unite.
E amanda.bogers@gmail.com
E the-fortitude@outlook.com


Franse les
Er zijn 3 groepen op verschillende dagdelen: woensdagmorgen, donderdagmorgen en donderdagmiddag.
Marijke van Rijn
T (0165) 54 93 54
E mongranddada@gmail.com


Koersbal Tolberg
Koersbal is een leuke en zeer geschikte sport voor mensen die al wat ouder zijn. Het heeft niets te maken met conditie, kracht of snelheid. Hoe rol je je bal, daar komt het op aan! Koersbal kunt u spelen voor de gezelligheid, maar ook in competitieverband.
Dinsdagochtend van 9.30- 11.30 uur.
mevr. W. Dusseldorp
T (0165) 55 18 13.


Koffie-inloop
Dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur.
Ontmoet andere bewoners van de wijk en ontdek wat er zoal te doen is in de Bergspil. Nieuwe ideeën zijn welkom.


Muziekvereniging De Gildezonen
Dinsdagavond van 19.00-22.30 uur
E info@gildezonen.nl


Objectief bekeken
Dinsdagavond 19.30-21.30 uur, bijeenkomst om de week Ad Verbiest, Fotografie
T (06) 18 80 26 44
E ad@objectief-bekeken.nl


Stichting Open Door
Iedere dag van 9.00-17.00 uur. Ondersteunt maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij.


Stichting Poolse School Breda
Afdeling Roosendaal Poolse les voor kinderen en volwassenen. Nederlands voor volwassenen.
Op zaterdag Gosia Lubbers
T (0165) 53 49 64
T (06) 39 19 53 02
E psroosendaal@gmail.com
W www.polskaszkolabreda.webs.com


Prikdienst Diagnostiek Brabant
Maandagmorgen, woensdagmorgen, vrijdagmorgen van 8.00-9.30 uur
W www.diagnostiekbrabant.nl


Rijbewijskeuring Regelzorg rijbewijzen
Op afspraak
T (088) 23 23 300


Rijbewijskeuringsarts
Op afspraak
T (036) 72 00 911


Rikken
Iedere vrijdag wordt er een kaartje gelegd bij de Rikgroep van 13.00-17.00 uur.
de heer J. Bartels
T (06) 27 82 57 68
E jac.bartels@ziggo.nl


Rommelmarkt
Op zondag 15 september, 20 oktober, 17 november 2019 van 10.30-14.30 uur.
De Bergspil
T (0165) 54 78 48 tussen 9.00-11.00 uur
E rommelmarkt@bergspil.nl


Schildersclub Kwast en potlood
Deze activiteit is bedoeld voor zowel beginnelingen als gevorderden.
Woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur.
Riek Meijer
T (0165) 55 35 73.


Senioren ontmoeting
Woensdagmorgen 10.00–12.00 uur. Inloop, gezellig samen zijn.
De Bergspil
T (0165) 54 78 48


Shantykoor 't Craeyenest
Het mannenkoor bestaat nu uit 40 zangers en muzikanten. Zangers en-of muzikanten kunnen zich nog aanmelden. De repetities worden gehouden in de Bergspil op woensdagavond van 19.30-21.30 uur. Als u geïnteresseerd bent, kom dan eens vrijblijvend luisteren!
Jan Wagemans
T (0165) 56 50 34
W http://www.craeyenest.nl


Sjoelvereniging AMIstad
Sjoelen kun je doen als hobby, maar ook in wedstrijdverband. Die mogelijkheid biedt sjoelvereniging Amistad. Gezelligheid, maar ook presteren.
Iedere vrijdagmiddag van 14-16 uur.
Dhr. Louis Bol & mevr. C. Baars
T (0165) 55 15 08
E baars65@hetnet.nl


Sjoelvereniging De Bergspil
Maandagochtend 9.30 uur - 11.30 uur.
De Bergspil
T (0165) 54 78 48


Spreekuur Tolberg
Voor vragen over zorg, leven met een beperking, sporten, opvoeden, financiën, veiligheid, vrijwilligerswerk en wonen. Afwisselend zijn professionals aanwezig van: Alwel, WegWijs, WijZijn Roosendaal, WMO, MEE West-Brabant, Sportservice, Jeugdprofessional, Wijkzuster, Wijkagent.
Dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur, vrije inloop.


Volksdansen
Volksdansen is een leuke en gezonde tijdbesteding. U leert allerlei leuke dansen uit alle landen van de wereld. Ook hier staat sociaal contact en gezelligheid hoog in het vaandel.
Woensdagochtend van 9.30- 10.30 uur in De Bergspil
Contactpersoon: Liesbeth van den Bosch


Vriendenclub biljart
Voor mensen met een beperking.
Donderdagavond 19.00-22.00 uur.
De heer A. Smits.
T (06) 15 50 72 66
E ad.smits@home.nl


Warhammer
Donderdagavond van 19.00-22.30 uur
Dhr. E. van Nijnatten
T (06) 24 96 96 80


Workshop decoraties maken
Activiteit voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Woensdagmiddag 13.30–15.30 uur.
Inlichtingen en aanmelden: wijkcentrum De Bergspil.

Meer informatie


Adresgegevens

Wijkcentrum De Bergspil
Tolbergcentrum 158


Contactgegevens

E info@bergspil.nl 


Meer informatie is te vinden op:
W http://www.bergspil.nl
Facebook Wijkcentrum-De-Bergspil

Stel uw vraag