WijZijn Roosendaal, onderdeel van de Traversegroep

WijZijn Traverse Groep is een dynamische organisatie voor maatschappelijk welzijn. Werkzaam in 6 gemeenten in West-Brabant en Tholen. WijZijn wil er zijn voor alle inwoners binnen een gemeente, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. WijZijn ondersteunt mensen om oplossingen te vinden voor hun problemen en (weer) zelfredzaam te worden op het gebied van financiën, relaties, gezondheid, wonen, (rouw)verwerking enzovoort. We stimuleren mensen ook om zelf actief te worden en iets voor elkaar te betekenen, in de vorm van burenhulp, buurtactiviteiten of vrijwilligerswerk.

Onze overtuiging is dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat ieder mens kan meedoen en bijdragen aan de samenleving. Binnen onze organisatie zijn o.a circa 600 vrijwilligers actief.

Meer informatie


Adresgegevens

Hoofdkantoor
WijZijn Traverse Groep
Postbus 674
4600 AR
Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP
Bergen op Zoom


Contactgegevens

E  Email
W Website
 WijZijnTraverseGroep
twitter
L Linkedin


Kijk voor de andere locaties in het werkgebied op de website.
 

Stel uw vraag