Het Taalhuis

HET TAALHUIS IS MOMENTEEL GESLOTEN
(laatste update : 27-07-21)

 

Doelstelling

Stichting Het Taalhuis, een vrijwilligersorganisatie te Roosendaal, heeft zich ten doel gesteld op informele wijze Nederlandse taalles te geven aan vrouwen die om welke reden dan ook (budgettair, leercapaciteit, gezinssituatie) niet kunnen deelnemen aan het reguliere taalonderwijs. Het Taalhuis wil hiermee het leren van de Nederlandse taal toegankelijk maken voor alle vrouwen.

Het Taalhuis:
* wil de participatie bevorderen in de Nederlandse maatschappij: zonder taal kun je niet participeren.

* zorgt voor een prettig ontmoetingspunt: een ontspannen sfeer is cruciaal bij het durven spreken van een nieuwe taal. Daarom is er bewust voor gekozen de lessen te geven aan vrouwen door vrouwen. En er wordt gewerkt in kleine lesgroepen (maximaal 10 vrouwen per groep).

* biedt de kans aan vrouwen om hun sociaal isolement te doorbreken.

kijk voor meer informatie op de website.

Meer informatie


Adresgegevens

Cultuurhuis Bovendonk, 1e etage
Bovendonk 111
4707 ZH
Roosendaal (wijk: Langdonk)


Contactgegevens

Telefonisch zijn wij bereikbaar maandag- en woensdagochtend van 9-12 uur
E  Email naar het Taalhuis
W Website van het Taalhuis

Stel uw vraag