Alzheimer Café

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we aan de hand van onze vijf speerpunten.

  1. Wetenschappelijk onderzoek
  2. Ondersteuning bij dementie
  3. Belangenbehartiging
  4. Dementievriendelijke Samenleving
  5. Voorlichting, informatie en Trainingen

Ga naar de website voor meer informatie.

In Roosendaal is er een Alzheimer Café :

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Meer informatie


Adresgegevens
Centrum voor wonen en zorg De Brink
Melis Stokelaan 5
Wijk: Kroeven


Contactgegevens
W Alzheimer Nederland
E  Email naar Café Roosendaal
W Alzheimer Café Roosendaal
W Dementielijn 

Stel uw vraag