Broedplaats 2.0 (voormalig goede Herder Kerk)

De voormalige Goede Herder Kerk heet voortaan Broedplaats Langdonk. Met man en macht wordt gewerkt aan de inrichting van deze nieuwe ruimte, een plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan tal van activiteiten gericht op de wijk Langdonk en gedragen door de wijkbewoners.

Deze ruimte wordt momenteel verder ontwikkeld en ingericht door WijZijn in samenspraak met de bewoners. Wilt u meedenken? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op!

Judith van Gastel en Ad van de Vrede kunnen u meer informatie geven over de ontwikkelingen. 

Doelen van de Broedplaats Langdonk:

Een toegankelijk trefpunt waar bewoners en wijkwerkers terecht kunnen voor (lokale) informatie, inspraak, invloed, co-creatie en inspiratie ten behoeve van de wijk.

Meer betrokkenheid bij eigen buurt (participatie)
Meer interactie tussen bewoners die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.
Meer interactie tussen bewoners en wijkprofessionals.
Beter straatbeeld en uitstraling omgeving.

Deelnemers zijn: Bewoners, WijZijn Roosendaal, Alwel, straathoekwerk, Bewonersplatform, Werkgroep Schoon Langdonk, wijkagent, wijkzuster, verbinder gemeente, Buurtpreventie en andere partijen.

Openingstijden: Elke dag is er wel iemand aanwezig. Zonder afspraak kunnen bewoners terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur. Buiten die tijden graag op afspraak.

 

 

Meer informatie

Contactgegevens:


     
E  Ad van de Vrede

E  broedplaatslangdonk@gmail.com
http://www.langdonk.nl/
06-52898990

    Judith van Gastel
Judith.vangastel@wijzijntraversegroep.nl
T 06-43873099

Adresgegevens:

Broedplaats Langdonk
Lindenburg 82
4707 CR
Roosendaal

 

 

Stel uw vraag