Kroeven

Nadat de Westrand vrijwel was volgebouwd, begon men eind jaren zestig ten zuiden van de rondweg (nu A58) te bouwen, voor het eerst in de Kroeven. In de Kroeven vinden we uiteenlopende typen woningen, van sociale huurwoningen tot fraaie villa's.

Er is een klein winkelcentrum aanwezig en een buurthuis (De Wieken) dat voor twee wijken was bedoeld (Kroeven en Langdonk). De naam "De Wieken" slaat op de nabijgelegen molen De Hoop. Verder treffen we er een gezondheidscentrum aan (De Riete), enkele grote speelvelden (achter de Wieken en aan het begin van de Pootlaan), enkele verzorgingscentra en andere voorzieningen voor senioren.

Voorzieningen in de Kroeven vind je op deze pagina

Stel uw vraag