Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In Roosendaal bieden wij mantelzorgondersteuning aan om mantelzorgers te helpen hun zorg taken zo lang mogelijk goed en gezond uit te kunnen voeren.

Mantelzorg

Mantelzorg Roosendaal is sinds 1 januari 2020 onderdeel van Inwonersondersteuning Roosendaal en wordt uitgevoerd door MEE West-Brabant en WijZijn Roosendaal.

Contact met Mantelzorg Roosendaal

Mantelzorg Roosendaal heeft een breed palet aan ondersteuning voor mantelzorgers. Verschillende groepen mantelzorgers vragen om verschillende vormen van ondersteuning. Dit heeft te maken met de diversiteit aan problemen bij het geven van mantelzorg. De ouder die zorgt voor een kind met een beperking heeft andere vragen dan iemand die zorgt voor een partner met een chronische ziekte of geheugenproblemen. Hetzelfde geldt ook voor een kind dat opgroeit in een gezin met een ouder die ondersteuning en zorg nodig heeft.


Individuele ondersteuning Roosendaal

Mantelzorgers en diegene die mantelzorghulp ontvangen kunnen met allerlei vragen of een luisterend oor terecht bij de mantelzorgcoördinator. Zij kunnen soms hulp gebruiken bij het uitzoeken van diverse regelingen bij gemeente, zorgverzekeraar en andere organisaties. Of gewoon eens willen praten met anderen over de zorg en de gevolgen ervan. 

Contactgroepen

Een aantal maal per jaar worden ontspannende/recreatieve of educatieve activiteiten georganiseerd voor de deelnemers aan deze groepen. Op deze wijze kunnen Roosendaalse mantelzorgers ontspannen en in een sfeer van herkenning praten over de zaken die je als mantelzorger tegenkomt. Informeer naar de diverse groepen en programma’s.

Vrijwillige inzet thuis/respijtzorg

Om mantelzorgers enige tijd te ontlasten of de mogelijkheid te geven om zonder zorgen de deur uit te gaan, kan de coördinator respijtzorg organiseren. De coördinator gaat in overleg met de mantelzorger en indien mogelijk de cliënt, een vrijwilliger matchen, die na zorgvuldige overdracht de taken van de mantelzorger tijdelijk overneemt. 

Nieuwsbrief mantelzorgsteunpunt Roosendaal

Lees de nieuwsbrieven van Mantelzorg Roosendaal.

Stel uw vraag