Buurtbemiddeling Roosendaal

Bent u de harde muziek of het geschreeuw van de buren zat? Heeft u last van overhangende takken, rommel of de auto van de buren? Buurtbemiddeling Roosendaal helpt u om problemen met de buren zelf goed op te lossen. 
 

Buurtbemiddeling Roosendaal

Het doel van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen u en de buren op gang te brengen en afspraken te maken. Zo kan de overlast opgelost worden. Dat is mogelijk bij ieder soort overlast, conflict of probleem tussen één of meerdere buren, dat nog op te lossen is met een gesprek. 


Voor iedereen in Roosendaal

Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor iedereen in de gemeente Roosendaal die problemen heeft met de buren of buurtgenoten. U moet wel bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. U kunt ons inschakelen bij onder andere overlast van huisdieren, harde muziek, pesterijen, een conflict over erfafscheidingen en vernielingen. Onze werkwijze is oplossingsgericht. Samen kijken we naar oplossingen die nuttig zijn in uw situatie.

Onpartijdig en ervaren

Het team Buurtbemiddeling Roosendaal bestaat uit ruim 25 vrijwilligers. Zij zijn opgeleid in en hebben veel ervaring met het bemiddelen van conflictsituaties. De bemiddelaars hebben een onpartijdige houding, zij respecteren mensen en hun verschillende leefwijzen/culturen en ze houden informatie geheim. Bij buurtbemiddeling blijven politie en justitie buiten beeld.

Als de situatie tussen u en de buren geschikt is voor een bemiddeling stelt de coördinator een team samen van twee bemiddelaars. Deze bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. De bemiddelaars houden - met beide partijen afzonderlijk - een kort voorgesprek. Dat doen we thuis of in ons kantoor. Hierna volgt een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie zoals een wijkhuis. De bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken. Lukt de bemiddeling niet, dan kunnen we u coachen om anders met de situatie om te gaan en u helpen om uw focus te verleggen van de burensituatie naar dingen die u plezier geven. Ook kunnen wij u helpen om een brief aan de buren op te stellen.

 

Zelf bemiddelaar worden

Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten als bemiddelaar. Heeft u interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek via 06 58 80 87 35 of buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl, Bent u een geschikte kandidaat, dan krijgt u een specifieke training. Daarnaast blijft u zich ontwikkelen bij de bijscholingen en intervisieavonden met andere bemiddelaars.

Hoe buurtbemiddeling werkt

De vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen mensen die problemen hebben met hun buren. In een open gesprek vinden zij samen met alle partijen een oplossing voor ieder geschil.

Stel uw vraag