Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst Buurtpreventieteam Oude Centrum

Buurtpreventieteam Oude Centrum hield deze week een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle  leden, in recreatieruimte van De Hoge Brug, aan de Dunanstraat in Roosendaal.

Algemeen coördinator buurtpreventie in de gemeente Roosendaal, Ad van de Vrede van WijZijn Roosendaal en Ron Zwaal, administratie van de buurtpreventie, waren ook aanwezig. Zij ondersteunen alle 43 buurtpreventieteams.

Een hapje, een drankje, gezellig samenzijn, en twee toespraken: van Ton van de Geijn, samen met Piet Naalden coördinator van het team en Ad van de Vrede (WijZijn Roosendaall). Ton somde al de activiteiten op van het team gedurende 2017, een respectabel aantal(!)..., en toonde zich erg blij met de inzet van eenieder en de samenwerking met politie (o.a. wijkagent Dion Voorheijen) en WijZijn.

Naast de dagelijkse looprondes werd door het team o.a. een schoonmaakactie en een burendag gehouden en is er e.e.a. gedaan om straks in het voorjaar een kunstwerk voor en in de buurt te onthullen. Er werd ook stil gestaan bij het plotselinge overlijden van teamgenoot Chris van de Bemd. Erg droevig, ook omdat Chris op de eerste plaats een fijn mens was en zich met zijn teamgenoten volop inzette voor buurtpreventie.

Ad van de Vrede gaf aan erg content te zijn met de inzet van alle buurtpreventieteams en van het team Oude Centrum in het bijzonder. De sfeer is goed. En die sfeer, de saamhorigheid en de inzet leiden tot een veilige, leefbare buurt met veel verbinding onderling. Ga zo door! Met dank!

Stel uw vraag